13/12/13

Πηγαίνοντας στο ναό


Κάποτε τον Ἅγιο Νήφωνα (Ἐπίσκοπο Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν) τόν βασάνισε ὁ ἑξῆς λογισμός:

‟Μήπως, ἀντί νά τρέχω στούς ναούς, εἶναι καλύτερα νά κάθομαι σ’ ἕνα μέρος καί νά ζητάω τό ἔλεος τοῦ Θεού;’’.

Δέν ἄργησε ὁ φιλάνθρωπος Θεός νά τοῦ ἀποκαλύψει, ὅτι κάθε φορά πού ἕνας ἄνθρωπος πάει σέ ἐκκλησία γιά νά 
προσευχηθεῖ, εἴτε μέρα εἶναι εἴτε νύχτα, τά βήματά του μετριοῦνται ἀπό τούς ἁγίους ἀγγέλους, γιά νά μετατραποῦν σέ οὐράνιο μισθό τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Απ' το γεροντικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: