4/1/14

Αγάπη Θεού


Πόσο επιγραμματικά, μα και συνάμμα δραματικά ο Ιερός Αυγουστίνος, περιγράφει αυτήν την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα της συνυπάρξεως αγάπης και ελευθερίας. Λέει λοιπόν: «εκείνος που σε έπλασε δίχως να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει εάν εσύ ο ίδιος δεν του το επιτρέψεις»!

Όντως, κανένας πατέρας δεν αγάπησε, ούτε είναι δυνατόν να αγαπήσει με τόση στοργή το τέκνο του, με όση αγαπά ο Θεός τον κάθε άνθρωπο.

Είναι ανέκφραστη αυτή η αγάπη. Γι' αυτό και πάλι ο θεολόγος μαθητής, με τον δυναμικό του λόγο, θα καταθέσει στα βαπτισμένα τέκνα της εκκλησίας, που ήδη γεύονται την άκτιστη χάρη του θεού: «Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απώληται, αλλ' έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. Γ' 16).

Μάλιστα! Έτσι αγάπησε ο Θεός των κόσμο, ώστε τον Υιό Του τον Μονογενή πρόσφερε για θυσία, ώστε να μη χαθεί σε αιώνιο θάνατο, κάθε άνθρωπος που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια!

Αυτά καταγράφει ο παρθένος και αγαπημένος μαθητής και δεν θα ήταν υπερβολή φίλοι μου εάν υποστηρίξουμε, ότι σ' αυτόν και μόνο το στίχο του Ιερού Ευαγγελίου, συνοψίζεται ολόκληρη η θεία οικονομία. Ολόκληρο το κεφάλαιο της Σωτηριολογίας και πως αποτυπώνεται «εκτός ορίων» η αγάπη του Θεού.

Άρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Email: ioil.konitsa@gmail.com
Κόνιτσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: