20/12/16

«Παιδιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ» - 57ο Παιδαγωγικό Συνέδριο συλλόγου "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
Ὁ Τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας 
τὸ 57ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο μὲ θέμα:

«Παιδιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ»

τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ:

στήν Ἀθήνα τὴν Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016,
στὰ Ἐπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»,
ὁδὸς Κανάρη 9, Μαρούσι, τήλ. 210 3614119

e-mail Συνεδρίου: paidsynedriomv@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: