2/4/18

Τα πάθη τα σεπτά

Αποτέλεσμα εικόνας για Μ. Δευτέρα«Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα, 
ως φώτα σωστικά ανατέλλει τω κόσμω, 
Χριστός γαρ επείγεται του παθείν αγαθότητι»

Κάθισμα Όρθρου Μ. Δευτέρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: