18/10/15

Φιλικοί Κύκλοι στην Χριστιανική Εστία ΠατρώνΑΝΔΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 9.30΄- 10.30΄μ.μ.
             
ΤΡΙΤΗ: 7.00΄- 8.00΄μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ: 6.00 - 7.00 μ.μ.

                8.00΄- 9.00΄μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ: 5.30 - 6.30 μ.μ.


ΓΥΝΑΙΚΩΝ


ΔΕΥΤΕΡΑ: 7.00΄-8.00΄μ.μ.
                7.30΄- 8.30΄μ.μ.
                8.15΄- 9.15΄μ.μ.

ΤΡΙΤΗ: 4.30΄- 5.30΄μ.μ.
           6.00΄- 7.00΄μ.μ.
           6.15΄- 7.15΄μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ: 6.00΄- 7.00΄μ.μ.
                6.00΄- 7.00΄μ.μ
                7.30΄- 8.30΄μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ: 11.00' - 12.00' π.μ.
               5.30΄- 6.30΄μ.μ. 
               6.15΄- 7.15΄μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7.00΄-8.00΄μ.μ.Δεν υπάρχουν σχόλια: