18/10/15

Τρομακτικές ανισότητες


Το 2014 το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού μοιραζόταν το 5,5% της παγκόσμιας περιουσίας. 

Οι ερευνητές προβλέπουν πως το 2016 η περιουσία που θα βρίσκεται στα χέρια του 1% των πλουσιοτέρων στον κόσμο θα ξεπεράσει εκείνη που κατέχει το υπόλοιπο 99%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: