18/10/15

"άλατι ηρτυμένος"


Ο Aπόστολος Παύλος, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, μιλάει για το άλας για να δώσει τον τρόπο αναστροφής των χριστιανών στη σχέση τους με τους άλλους. Λέει, o λόγος σας ας είναι πάντοτε γεμάτος θεία χάρη, αρτυμένος με το αλάτι της φρόνησης, ώστε να είναι μεν ευχάριστος, αλλά και όχι και ακυρωτικός του μυνήματος της σωτηρίας, καθώς πρέπει να ξέρετε πώς να αποκρίνεσθε στον καθένα. Πολλοί λησμονούν το "εν Χάριτι"...

Όταν μιλά ο χριστιανός δεν μπορεί να λέει δικά του ευφυολογήματα για να προσελκύσει τους ανθρώπους στον εαυτό του. Ο χριστιανός δείχνει προς τον Χριστό! 

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ, 18/10/15

Δεν υπάρχουν σχόλια: