12/7/14

Ας μην ψωνίσουμε τις ΚυριακέςΠιστεύομε ὅτι οὐδείς συνειδητοποιημένος Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός θά μπῇ σέ κατάστημα νά ψωνίσῃ ἡμέρα Κυριακή, ἔστω καί ἄν πεινάσῃ. 

Κουβαλῆστε ξένους καί ἐπιτάξατε «οἰκείους» γιά νά κάνουν τήν κατανάλωση τῶν ὅποιων προϊόντων σας.

(Μητροπ. Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: