29/11/13

Εγκαίνια εκθέσεως Σχολής Αγιογραφίας Ι. Μητροπόλεως Πατρών

Στό πλαίσιο τῶν "Πρωτοκλητείων", ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκθέσεως τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς ἁγιογραφίας τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Στήν ἔκθεση πού φιλοξενεῖται στόν χῶρο του Παλαιού Νοσοκομείου Πατρῶν, ἐκτίθενται ἔργα σε φρέσκο, σε μουσαμᾶ καί ψηφιδωτά τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Ὅλα ἦταν θαυμάσια καί μέσα ἀπ΄αὐτά τα ἔργα φαίνεται ὁ ζῆλος τῶν μαθητῶν, τοῦ καλλιτεχνικοῦ Διευθυντοῦ, τοῦ Ὑπευθύνου τῆς Σχολῆς καί ὃλων ὃσοι βοηθοῦν σ΄αὐτό τό ἔργο. 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε και εὐχαρίστησε τόν π. Παναγιώτη Ταρσινό, ὑπεύθυνο τῆς Σχολῆς, τόν κ. Πέτρο Λαμπρινάκο Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ὅπως καί τούς πολλούς μαθητάς τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποίοι ξεπερνοῦν τους ἑκατό.

Ἡ συμμετοχή τοῦ λαοῦ ἧτο μεγάλη καί συγκινητική. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε καί αὐτή τήν παράμετρο. Ὅτι δηλ. μέ τήν παρουσία μας τονώνουμε τό ἠθικό τῶν παιδιῶν μας καί τά βοηθοῦμε νά αποδίδουν κατά τόν καλύτερο τρόπο.

Στό τέλος ἐδόθηκαν οἱ τίτλοι σπουδῶν καί ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε με τήν ὁμιλία τοῦ κ. Πέτρου Λαμπρινάκου καί τήν ξενάγηση στούς χώρους τῆς ἐκθέσεως.

Ἀξιοσημείωτο εἷναι ότι πολλά ἀπό τά ἔργα τῶν μαθητῶν θά πωληθοῦν καί τά ἔσοδα θα διατεθούν ὑπέρ τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: