24/11/13

Στη Γέννηση του Σωτήρος Χριστού - Πατερικές ομιλίες


Στὸ νέο αὐτὸ βιβλίο ἐκδίδονται σὲ μετάφραση ἕξι χριστουγεννιάτικες ὁμιλίες ἁγίων Πατέρων (Γρηγορίου Θεολόγου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου καὶ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως)

Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ ἐμπνευσμένος λόγος τῶν ἁγίων μας, πιὸ προσιτός, καθὼς προσφέρεται στὴν ἁπλὴ Νεοελληνική, θὰ βοηθήσει τὸν εὐλαβὴ ἀναγνώστη νὰ χαρεῖ πιὸ πνευματικὰ καὶ νὰ ζήσει πιὸ βαθιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. 


Πατερικὲς ὁμιλίες 
Ἐπιμέλεια - Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνικὴ
 Ἀθανάσιος Ἀ. Φραγκόπουλος
Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ
Σελίδες 122.

Δεν υπάρχουν σχόλια: