4/10/18

4 Οκτωβρίου 1944: Η απελευθέρωση της Πάτρας


Σαν Σήμερα: Η Απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς το 1944 (φωτο+video)


«Ένας λαός σύσσωμος εδονήθη χθές από ένα σπασμόν. Σαν από μίαν ψυχήν, από μίαν φωνήν, από ένα στόμα σκορπίσθηκε, με τα πρώτας ακτίνας του ήλιου, το άγγελμα της νίκης και μαζί με τους ήχους των κωδώνων των εκκλησιών, πλημμύρισε την γλυκείαν ατμόσφαιραν του φθινοπωρινού πρωϊνού και ανέβηκε υψηλά, πολύ υψηλά, ωσάν παιάν, ωσάν θούριον, ωσάν ευχαριστία προς τον ουρανόν. «Ελεύθεροι, ελεύθεροι!»
Αναγγελία της είδησης της απελευθέρωσης της Πάτρας 
από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής

Εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: