30/11/16

Εξαποστειλάρια


Σχετική εικόνα

Εξαποστειλάριον

Ο Λόγος ο προάναρχος, ευρηκώς σε παμμάκαρ, Πρωτόκλητον ανέδειξε, πάντων των Αποστόλων, Ανδρέα παναοίδιμε και τοις τούτου ίχνεσιν, επόμενος ανεδείχθης, οδηγός πλανωμένων, προς ουράνιον αυτούς, ανάγων θείαν πορείαν.

Ο προαιώνιος Θεός Λόγος, αφού σε βρήκε, Ανδρέα παμμακάριστε, εσένα που δοξάζεσαι από όλους σε όλα τα μέρη της γης, σε ανέδειξε πρώτον στην κλήση από όλους τους αποστόλους. Έτσι και συ ακολουθώντας τα ίχνη Εκείνου, αναδείχθηκες οδηγός για όλους τους πλανεμένους, ανεβάζοντας τους προς την ουράνια πορεία.-------------------

Του Πέτρου τον συναίμονα, των μαθητών τον πρώτιστον, αυτόπτην και υπηρέτην, γενόμενον τον του Λόγου, Ανδρέαν τον Απόστολον, ενδόξως ευφημήσωμεν* τα έθνη γαρ εφώτισε, και σταυρωθείς τελειούται, ως Μαθητής του Δεσπότου.

Τον συγγενή του Πέτρου, τον πρώτο από τους μαθητές, τον αυτόπτη και υπηρέτη του Λόγου, Του Χριστού, τον απόστολο Ανδρέα, ελάτε με δόξα να υμνήσουμε και να διαδώσουμε τη φήμη του σε όλον τον κόσμο. Γιατί φώτισε τα έθνη, και τελείωσε την ζωή του πάνω στον σταυρό, ως μαθητής του Δεσπότου Χριστού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: