1/11/16

Μαμά, μπαμπάς και παιδιά - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του γάμου και της οικογένειας


Μαζί ας στηρίξουμε το γάμο και την οικογένεια στην Ευρώπη:

Γάμος- μια μόνιμη και πιστή ένωση του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό την ίδρυση μιας οικογένειας.

Οικογένεια - Ένας πατέρας, μια μητέρα και τα παιδιά τους.

Οικογενειακή σχέση - η έννομη σχέση μεταξύ δύο συζύγων, ή μεταξύ ενός γονέα και ενός παιδιού.

Ναι, υποστηρίζω το αίτημα για έναν Κανονισμό της ΕΕ που να ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας: ο γάμος είναι μια ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και η οικογένεια βασίζεται σε γάμο ή / και κατιόντες.Δεν υπάρχουν σχόλια: