31/10/16

Φτωχός και πλούσιος
Ποιος είναι φτωχός; 

Αυτός, που έχει πολύ μεγάλες επιθυμίες. 

Και ποιος είναι πλούσιος; 

Αυτός, που η ψυχή του είναι ευχαριστημένη με τα λίγα, που έχει. 

Γέρων Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: