6/10/16

Χριστ. Εστία Πατρών: Ψήφισμα επί τη εκδημία του Αλεξίου Καλλίστρου


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΑΟΥΛΗ 57 ΠΑΤΡΑ 262 22ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, ἀμέσως μὀλις πληροφορήθηκε την εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αλεξίου Καλλίστρου, πρώην προέδρου τοῦ Συλλόγου μας, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ προέδρου, συνῆλθε σε ἔκτακτη συνεδρίαση.

Ὅλα τα μέλη τοῦ Δ.Σ. ἐπεσήμαναν ὅτι ἡ προσφορά τοῦ ἀειμνήστου Αλεξίου Καλλίστρου προς την Χρ. Ἑστία Πατρῶν ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Πρῶτα-πρῶτα ὡς πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας ἐπί εἴκοσι(20) συναπτά ἔτη ὁ ἀοίδιμος Αλέξιος Κάλλιστρος ἐργάσθηκε ἄοκνα, δημιουργικά ἀλλά και ἀθόρυβα (χωρίς τυμπανοκρουσίες) για την μέγιστη ἀπόδοση τοῦ φιλανθρωπικοῦ και ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν. Εὐλογήθηκε ἰδιαιτέρως ἀπό τον Κύριόν μας, διότι επί τῆς θητείας του ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου μας με το παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, το εντευκτήριο τῆς νεότητος και το οἰκοτροφεῖο τῶν θηλέων, ἀνακαινίσθηκε ἠ κατασκήνωση στον Ἄνω Ἁλισσό, θεμελιώθηκε και ἄρχισε να λειτουργεῖ το εὐγηρεῖο της Ἁγίας Σκέπης.

Ἔπειτα ὁ Αλέξιος Κάλλιστρος μᾶς ἄφησε φωτεινό παράδειγμα ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ: ἐνσάρκωνε τη σπάνια ὀμορφιά τῆς ζωῆς πού εἶναι ἡ καλοσύνη τῆς ἄδολης καρδιᾶς ἐκδηλουμένη παντοιοτρόπως προς κάθε κατεύθυνση, ἡ εὐγένεια και ἡ ἀρχοντιά τοῦ ἄρτιου χαρακτῆρα καί ὁ ἀσίγαστος πόθος γιά ἀδιάκοπη πνευματική τροφοδοσία. Ἐπεδίωκε ἐνσυνείδητα την ἀφάνεια, δεν κατέκρινε ποτέ κανέναν, πάντα πρόσεχε ὥστε οἱ λόγοι του, οἱ ἀποφάσεις του οἱ ἐνέργειές του να ὑπηρετοῦν τον ἕνα και μοναδικό στόχο τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ὁ ἐξαγιασμός του. 


Στα δύσκολα χρόνια που ζοῦμε ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μορφές εὐλογημένες και ἀξιομίμητες, ὅπως αὐτή τοῦ πρώην προέδρου μας Αλεξίου Καλλίστρου, τον ὁποῖον θεωροῦμε ἀμφισβήτητα μεγάλο εὐεργέτη και για τον ὁποῖο εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριος θα τον κατατάξει ἐν χώρα ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων.

Για ὅλα αυτά τά Δ.Σ.- μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ προέδρου- ἐξέδωσε ὁμόφωνα το ἀκόλουθο ψήφισμα:

1. Το Δ.Σ. να παρακολουθήσει την ἐξόδιο ἀκολουθία.

2. Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό ποσό στην ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

3. Να δημοσιευθεῖ το παρόν ψήφισμα σε τοπικές ἐφημερίδες.

4. Ἀντίγραφο τοῦ παρόντος ψηφίσματος να ἐπιδοθεῖ στους οικείους του.


Πάτρα 5/10/2016

Για τ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Στην εξόδιο ακολουθία είδα ανθρώπους με πίστη, με ελπίδα στην Ανάσταση. Μεγάλο μάθημα...