9/8/16

Γιατί βεβηλώνουν τους ναούς;


από τη «Χριστιανικῆ Ἑστία Λαμίας»


Μέσα στὰ χρόνια, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέχεται ἐπιθέσεις καὶ διωγμούς. Ἀπὸ τὶς κατακόμβες ἀκόμη… Στὴν Τουρκοκρατία μετά. Στὴ Ρωσία, στὴν Ἀλβανία… Στὴ Συρία σήμερα… Στὴν Ἑλλάδα τώρα… Μικροὶ ναοί, χαλασμένοι, ἀσβεστωμένοι, πυροβολημένοι, ἅγιοι μὲ βγαλμένα μάτια, σπασμένοι σταυροί, ἐκκλησίες ποὺ ἔγιναν τζαμιά, κινηματογράφοι, ἀποθῆκες, στρατῶνες καὶ λέσχες, ναοὶ ποὺ χάθηκαν ἀπὸ προσώπου γής….

Βέβηλοι ἄνθρωποι, μουσουλμάνοι, μαρξιστές, ἀναρχικοί, αἱρετικοί, σατανιστές, φανατικοὶ ἢ αἱρετικοὶ – ποιὸς ξέρει ἀκριβῶς ποιοί; – βγάζουν ἕνα μένος κατὰ τοῦ οἰκήματος, κατὰ τοῦ κτηρίου, τῆς ἱερῆς οἰκοδομῆς… Βέβαια δὲν φταῖνε σὲ τίποτε τὰ ὑλικά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχει ἀπαρτισθεῖ ἕνας ναός…

Τὸν Ἔνοικο καὶ τοὺς ἐνοίκους θέλουν νὰ χτυπήσουν. Τὸν Χριστὸ δὲν ἀποδέχονται ὡς «Κύριο καὶ Θεό τους» καὶ δὲν ἀνέχονται νὰ βλέπουν ἄλλους καὶ μάλιστα τόσο πολλοὺς νὰ ἔχουν ζωντανὴ σχέση διαρκείας μὲ αὐτὸ τὸ Πρόσωπο. Αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἀνεχτοῦν. Ἀπὸ πεῖσμα; ἀπὸ ἐγωϊσμό; ἀπὸ συνειδησιακὴ κρίση; Ναὶ ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι δημοκρατικό. Πῶς νὰ τὸ κάνουμε;

Τὸ ἐντυπωσιακὸ μάλιστα εἶναι ὅτι τὴν Ὀρθοδοξία ἐπιλέγουν καὶ στοχοποιοῦν. «Τυχαῖο; Δὲν νομίζω». Καὶ τοῦτο διότι μπορεῖ οἱ ἴδιοι νὰ μὴ τὸ ξέρουν, ἀλλὰ ὁ διάβολος τὸ ξέρει καλά, ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴ Χάρη, ἔχει ζωντανὸ καὶ ἀναστημένο τὸ Χριστὸ στὰ σπλάγχνα της.

Τί θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ κάνουμε ἐν προκειμένῳ;

Ἀσφαλῶς νὰ προσευχόμαστε καὶ γι᾽ αὐτούς, νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεός, ὅπως τὸν διώκτη Παῦλο. Νὰ τοὺς ποῦμε ἐπίσης ὅτι δὲν καταφέρνουν τίποτε. Ποῦ εἶναι οἱ διῶκτες ποῦ πολέμησαν τὴν Ἐκκλησία; Χάθηκαν. Ναοὶ καὶ μοναστήρια ξανακτίζονται παντοῦ καὶ περισσότερα καὶ καλύτερα. Καὶ τὸ τρίτο: Νάμαστε ἐμεῖς καὶ ἡ οἰκογένειά μας κάθε Κυριακὴ ἐκεῖ! Στὸ Ναό μας!! Ὅλοι ἐκεῖ! Μὲ ὅλο μας τὸ εἶναι ἐκεῖ!!!

Δὲν φοβόμαστε!


Δεν υπάρχουν σχόλια: