15/8/16

Χρόνια Πολλά!
Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, 
Μήτηρ του Θεού, 
φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: