6/3/16

Της μελλούσης κρίσεως


.....
Η σημερινή ευαγγελική περικοπή παροσουσιάζει αυθεντικό λόγο του Κυρίου μας περί των εσχάτων. Γιατί σήμερα αυτό το κείμενο;

Διότι προηγήθηκαν πολλές περικοπές με κορυφαίες, του Τελώνου και Φαρισαίου και του Ασώτου Υιού, οι οποίες παρουσιάζοντας γλαφυρά τη θεία αγάπη, μπορεί να μας οδηγήσουν στο να παραθεωρήσουμε τη θεία δικαιοσύνη. Περιγράφεται, λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο θα μας κρίνει ο Θεός, για να κατανοήσουμε ότι κανείς δεν ξεφεύγει από τη θεία δίκη, αλλά και για να προβληματιστούμε γόνιμα, για το μόνο γεγονός που αποτελεί μορφή ανησυχίας, όχι αγωνίας, στην ψυχή του κάθε ανθρώπου του Θεού, το πώς θα σταθεί ενώπιον του φοβερού κριτηρίου και θα δώσει την "καλήν απολογίαν".

Ποιο το παράξενο στην κρίση του Θεού; Πουθενά δεν γίνεται λόγος περί αμαρτιών και παραπτωμάτων αλλά φαίνονται τα πάντα να εξαρτώνται από τη στάση του καθενός μας έναντι του άλλου, του εμπερίστατου ανθρώπου, του πλησίον! Και μάλιστα με την έντονη διαβεβαίωση του Κυρίου πως ό,τι κάνουμε στον αδελφό μας, τον κάνουμε προσωπικά στον Κύριο. "Εμοί εποιήσατε"!...

Από την ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 6.3.16

Δεν υπάρχουν σχόλια: