11/3/16

ΤΣΟΜΑΚΟΥ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ: Η ΠΑΤΡΙΔΑ


Η ΠΑΤΡΙΔΑ
Επιμέλεια: ΤΣΟΜΑΚΟΥ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις "Ο ΣΩΤΗΡ"

Ἡ παροῦσα συσσωμάτωση ποικίλων κειμένων τῆς Νεοελληνικῆς μας Λογοτεχνίας εἶναι θεματική. Τα κείμενα ἀναφέρονται στήν ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδας, εὐρύτερης ἤ ἰδιαίτερης, ἤ θίγουν τίς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν Ἑλλήνων γιά χάρη της.

Θά μποροῦσαν νά ἐπιλεγοῦν πολύ περισσότερα, ἤ πολύ πιό γνωστά κείμενα. Ἀντιθέτως, ἐπελέγησαν πιό ἄγνωστα καί πιό λίγα. Ὅλα περικλείουν προβληματισμούς σχετικά μέ τή στάση τοῦ καθενός μας ἀπέναντι στήν Πατρίδα μας καί προέρχονται ἀπό τήν πέννα ἀνθρώπων πού στή ζωή τους λάτρεψαν τήν Πατρίδα μέ μιά φλογερή ἀγάπη καί τήν ὠφέλησαν μέ ἔργα περισσότερο, παρά μέ λόγια.

Τό ἐπίμετρο συμπληρώνει τήν παρουσίαση κάθε ἔργου, μέ λίγα βιογραφικά καί ἐρμογραφικά γιά κάθε Λογοτέχνη καί ὅπου χρειάζεται, ἐπισημάνσεις, οἱ ὁποῖες θά βοηθήσουν τόν ἀναγνώστη στήν κατανόηση τῶν κειμένων.

Ἐλπίζουμε τό μικρό αὐτό τευχίδιο νά ἐκπληρώσει τό σκοπό του καί νά μᾶς ἐμπνεύσει νά ὑπηρετήσουμε κι ἐμεῖς τό ἰδεῶδες τῆς Πατρίδας, πού μέ τόσο σκαιό τρόπο παλεμεῖται στίς μέρες μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: