2/2/16

«Εάν το άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται» - π. Ιερώνυμος Νικολόπουλος - ήχος

«Εάν το άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται» - 
π. Ιερώνυμος Νικολόπουλος 

Χριστ. Εστία Πατρών, 24.1.16

Δεν υπάρχουν σχόλια: