14/2/16

Το αίτημα της Χαναναίας


Αδελφοί μου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη ζωή μας θα υπάρξουν στιγμές που κάτι θα χρειασθούμε. Ξέρει ο Θεός και μας προφταίνει, οικονομώντας όλα όσα μας χρειάζονται. Όμως, επιθυμεί και την εκ μέρους μας αίτηση, ως αφορμή οικοδομής και μαθητείας μας. Στο σημερινό Ευαγγέλιο βλέπουμε τρεις προϋποθέσεις, απαραίτητες για να ικανοποιηθεί το όποιο αίτημά μας απ΄τον Άγιο Θεό.

Πρώτον, να αφορά άλλον! Δεύτερον, να χαρακτηρίζεται από σταθερή κι επίμονη πίστη! Τρίτον, να συνοδεύεται απ΄τη δύναμη της ταπείνωσης!

Με τον τρόπο αυτό μαθαίνουμε ν΄ακουμπάμε ο ένας στον άλλον, καθώς έχουμε ανάγκη ο ένας τις προσευχές του άλλου. Με τον τρόπο αυτό κατανοούμε γιατί η Εκκλησία μας προσεύχεται "εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα".

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 14.2.16

Δεν υπάρχουν σχόλια: