18/7/16

Η θεία λατρεία εκδήλωση της πίστεως


Η λατρεία είναι εκδήλωσις της πίστεως, της αγάπης και αφοσιώσεως προς τον Θεό. Η λατρεία μας πρέπει να γίνεται «ευαρέστως, μετά αιδούς και ευλαβείας» (Εβρ. Ιβ΄28). Εάν η λατρεία μας δεν είναι θεάρεστη, κατ’ ουσίαν δεν είναι λατρεία.

Αρχιμανδρίτης π. Θεόδωρος Μπεράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: