1/12/15

Ελευθερία από δεσμά - Καλό μήνα


Όποιος αποκρούει τους ελέγχους, 
φανέρωσε ότι το έχει τούτο το πάθος, 
ενώ όποιος τους δέχεται, 
έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Δεν υπάρχουν σχόλια: