12/7/15

Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Άγιος Παΐσιος και ΟικουμενισμόςΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ καί ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ


Στήν ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως καί πνευματικῆς ἀφασίας, ἡ ζωή τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων εἴθε νά ἀποτελέσει ὁδοδείκτη τῆς δικῆς μας ἐν Χριστῷ πολιτείας.

Ταῖς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια: