29/8/14

Μήνυμα του Μητροπ. Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ προς τους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων


Σέ σᾶς παιδιά μου ἀγαπητά καί εὐλογημένα πού εἰσήλθατε στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου δύναμη καί ἐπιτυχία στόν ἀγῶνα σας, ὥστε νά ἐκπληρώσετε τίς βαθύτατες ἐπιθυμίες καί τούς ὡραίους στόχους πού ἔχετε θέσει στή ζωή σας.

Σᾶς συγχαίρω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου καί σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι σᾶς συνοδεύει ἡ πατρική μου ἀγάπη καί ἡ θερμή προσευχή μου πρός Κύριον, γιά πρόοδο στή ζωή σας.

Ὁ ἀγώνας σας καί οἱ προσπάθειές σας ἐστέφθησαν ἀπό ἐπιτυχία. Ἡ χαρά σας καί ἡ χαρά τῶν γονέων σας εἶναι καί δική μας χαρά καί εὐφροσύνη.

Προσβλέπομε στά πρόσωπά σας μέ χρηστές ἐλπίδες, γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας καί ὄχι μόνο.

Κλεῖστε βαθειά στήν ψυχή σας τήν πίστη στόν Θεό, τήν ἀγάπη στόν ἄνθρωπο καί τήν ἀγάπη γιά τόν τόπο μας.

Διατηρεῖστε τήν ἀγωνιστικότητα, τήν διάθεση γιά ἐργασία, τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἐλπίδα.

Σέ ὅσα παιδιά δέν κατάφεραν νά περάσουν σέ κάποια ἀπό τίς Σχολές τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι ὑπάρχουν τεράστιες δυνατότητες καί πολλές εὐκαιρίες στή ζωή, τίς ὁποῖες μπορεῖ νά ἐκμεταλλευθῇ ὁ ἄνθρωπος ὥστε νά ἐπιτύχῃ τούς στόχους του. Μιά «ἀποτυχία» μπορεῖ νά ἀποτελέσῃ ἕνα δυνατό ἐφαλτήριο γιά ἐλπιδοφόρα ἅλματα σέ πολλά πεδία τῆς ζωῆς.

Παιδιά μου, συνεχίστε τόν ἀγῶνα μέ ἐνθουσιασμό, δύναμη, χαρά, ἐλπίδα καί ἀποφασιστικότητα γιά τήν νίκη καί τήν καταξίωσή σας. Ἡ ζωή σᾶς ἀνήκει. Εἴμαστε μαζί σας, μέ τήν ἀγάπη μας καί τήν θερμή προσευχή μας.Δεν υπάρχουν σχόλια: