24/4/14

Μάρτυρες της Αναστάσεως

 
 
Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ἀναδείχθηκαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ θεοφόροι Πατέρες καὶ Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι, οἱ ὅσιοι Ἀσκητὲς καὶ ὅλοι γενικὰ ὅσοι φανέρωσαν στὴ ζωή τους «ἔργῳ καὶ λόγῳ» τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως. 
 
Μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως ἀποδεικνύεται καὶ κάθε πιστὸς χριστιανὸς ποὺ ἀντιστέκεται στὴ φθορὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ ζεῖ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὰ πάθη, αὐτὸς ποὺ ὑπομένει τὸν πόνο καὶ τὶς δοκιμασίες, αὐτὸς ποὺ δὲν φοβᾶται τὸν θάνατο, ἀλλὰ τὸν ἀντικρίζει ὡς πέρασμα στὴν αἰώνια ζωή. Αὐτὴ τὴ μαρτυρία ἂς δίνουμε κι ἐμεῖς μὲ τὴ ζωή μας, ὥστε νὰ ἀντηχεῖ καὶ στὸ περιβάλλον μας τὸ πιὸ συγκλονιστικὸ μήνυμα ἐλπίδας: «Χριστὸς ἀνέστη! - Ἀληθῶς ἀνέστη!».  

Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: