12/1/18

Διπλό καλό


Αποτέλεσμα εικόνας για αμαρτωλός


«Στον εκπεσόντα αδελφό πρέπει να κάνουμε διπλό καλό απ’ ό,τι στον ενάρετο ... Να μην παραβλέπουμε τους αδελφούς μας όταν βρίσκονται σε πειρασμό».

Αββάς Ποιμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: