2/7/17

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ) - Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Ἰ. ΜυτιλήνηςΕΚΔΗΜΙΑ 
ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ)


«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ἄρτι... 
ἵνα ἀναπαύωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν» 
(Ἀποκ. ιδ΄13)


Ἡ ὁσιωτάτη Γερόντισσα Χριστοδούλη, (Εὐαγγελάτου) Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κατερινοῦς (Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας), μετά ἀπό μακρά ἀσθένεια πλήρης ἡμερῶν καί ἀρετῶν, ἀνεχώρησε γιά τήν οὐράνια πατρίδα σήμερα Σάββατο 1 Ἰουλίου 2017 στό Γηροκομεῖο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου ὅπου φιλοξενεῖτο τά τελευταία χρόνια καί δεχόταν τήν περιποίηση καί φροντίδα τῶν ἀδελφῶν καί τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀνωτέρω Ἰδρύματος.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ετελέσθη στήν Ἱερά Μονή Κατερινοῦς την Κυριακή 2 Ἰουλίου 2017 καί ὥρα 12:00 τό μεσημέρι.

Ἡ ὁσιακή βιοτή τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας, τό ἀκατάβλητο φρόνημά της, ἡ αὐταπάρνησή της καί πρό παντός ἡ δυνατή καί θερμή πίστη της, τήν κατέστησαν ἀπό τόν Θεό εὐλογημένο κλῆμα, πού ἔφερε καρπό πολύ καί ἐχόρτασε πνευματικῶς ὅλους τούς προσκυνητές πού ἀνέβαιναν στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Κατερινιώτισσας.

Φιλόπονη και εργατική η μακαριστή Γερόντισσα μαζί μέ τήν ἀδελφή, μοναχή Θεοκλήτη φρόντιζαν τό μοναστήρι νά παραμένει ἀνοιχτό καθαρό, εὐπρεπισμένο καί καλλωπισμένο ἀλλά καί νά τηρεῖ τό μοναχικό τυπικό μέ ἀκρίβεια καί φόβο Θεοῦ.


Η μακαριστή Γερόντισσα καταγόταν ἀπό τήν Πάτρα καί έκάρη μοναχή στήν Ιερά Μονή τῆς Μαρίτσας, ὅπου ἐκεῖ ἔδωσε τούς πρώτους άσκητικούς της άγώνες, γιά νά συνεχίσει τό Θεάρεστο ἔργο της στήν Ἱερά Μονή τῆς Κατερινοῦς . Ὅπως ἡ ἴδια ἔλεγε - καί ἰδιοχείρως ἔγραψε- ἀξιώθηκε νά μαθητεύσει κοντά στόν ὅσιο Γέροντα τῆς Πάτρας π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, τόν ἅγιο πνευματικό της, ὁποῖος ὅταν ἡ Γερόντισσα ἀνεχώρησε ἀπό τήν Ἱ. Μονή τῆς Μαρίτσης Τριταίας τῆς συνέστησε ὡς πνευματικό τόν ἄλλο φωτισμένο Γέροντα τοῦ Ἀγρινίου π. Βενέδικτο Πετράκη, τόν ὁποίο πολύ ἀγαποῦσε καί σεβονταν. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι μαζί μέ τήν Θεοκλήτη κατέβαιναν συχνά ἀπό τό Μοναστήρι μέ τά πόδια ὥς τό χωριό Γαβαλοῦ καί μετά μέ διερχόμενο ἀμάξι πήγαιναν στόυς Ἁγίους Ἀναργύρους στό Ἀγρίνιο γιά νά ἀκούσουν τόν φλογερό Ἱεροκήρυκα π. Βενέδικτο. Πολλές φορές ἐκκλησίάζονταν στό Ἱ. Ναό τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων, τούς ὁποίους ἀγαποῦσε ἡ Γερόντισσα καί ἀξιώθηκε στή μνήμη τους νά ἀναχωρήσει γιά τόν οὐρανό.

Δοξάζω καί εὐχαριστῶ τόν Θεό καί τήν Παναγιά μας διότι μέ ἀξίωσε ὅλα τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς μου διακονίας στήν Ἱ. Μητρόπολη Αἰτωλοακαρνανίας, μέ τίς εὐλογίες τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Θεοκλήτου νά διακονῶ τήν Μ. Ἑβδομάδα, τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο καί περιστασιακά τήν Ἱ. Μονή καί νά ἀπολαμβάνω τήν φιλόξενη, καταδεκτική κάι γεμάτη προσήνεια χριστιανική καρδιά τῆς ἀοιδίμου Ἡγουμένης Χριστοδούλης καί τῆς ἀδελφῆς Θεοκλήτης.

Ἡ πιστότητά της στίς παραδόσεις τοῦ μοναχικοῦ βἰου ἀλλά καί ἡ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τοῦ μοναστηριοῦ χάρισαν τόσο σέ μένα προσωπικά ὅσο καί στή μικρή εὐλογημένη παρέα τῶν Ἱεροψαλτῶν καί ὁμαδαρχῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου πού μέ ἀκολουθοῦσε οὐράνιες πνευματικές εὐκαιρίες καί ἐμπειρίες. Ὅλοι ὠφεληθήκαμε καί διδαχθήκαμε ἀπό τό παράδειγμά της στόν προσωπικό μας ἀγώνα.

Ταπεινά εὔχομαι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου νά ἀναπαύει τήν ἐκλεκτή ψυχή τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἐν χώρᾳ ζώντων.

Στίς ἀδελφές τῆς Ἱ. Μονῆς Κατερινοῦς πού παρέλαβαν τή σκυτάλη εὔχομαι νά τίς ἀξιώσει ὁ Ἅγιος Θεός μέ τίς εὐχές τῆς ἀειμνήστου Γερόντισσας Χριστοδούλης νά κρατήσουν ἀναμμένο τόν πνευματικό φάρο τῆς Ἱ. Μονῆς γιά νά ὠφελοῦνται ὅσοι ἀνηφορίζουν μέ πόθο καί πίστη γιά νά προσκυνήσουν τήν ἱερά καί ἱστορική αὐτή ἔπαλξη.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή της

Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Ἰ. Μυτιλήνης
Ἱεροκῆρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: