16/6/17

Ἡμερίδα μέ θέμα: «Κατάργηση τῶν μετρητῶν - τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.»


Ἡμερίδα μέ θέμα: «Κατάργηση τῶν μετρητῶν - τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.» 

Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, 

Σάββατο, 24 Ἰουνίου 2017, 5 μ.μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: