9/4/17

Το μοναστήρι της Βαϊοφόρου στα Ιεροσόλυμα


Έξι μέρες λοιπόν μετά την ανάσταση του Λαζάρου, πριν το Πάσχα, ο Κύριος πήρε το δρόμο από τη Βηθανία προς τα Ιεροσόλυμα, ακολουθούμενος από τους Μαθητές Του και πλήθος κόσμου. Όταν έφθασαν στη Βηθφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε δύο Μαθητές Του, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για να φέρουν σ’ Αυτόν μία όνο και το πουλάρι της, όπως και έγινε. Κατά τον τρόπο αυτό εκπληρώθηκαν τα λόγια του προφήτου, που έλεγε ότι «ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πώλον όνου»...

Ο Ιησούς μάλιστα κάθισε στον πώλο, στον οποίο δεν είχε ξανακαθίσει άνθρωπος πριν, πατώντας σε ένα βράχο για να μπορέσει να καθίσει καλύτερα. Αυτός ο βράχος υπάρχει μέχρι σήμερα και τον επισκέπτονται οι προσκυνητές, όπως επισκέπτονται και όλα τα άγια προσκυνήματα. Η περιοχή εκεί όπως λένε οι μαρτυρίες κάθε χρόνο μυροβλίζει.

Σήμερα στον τόπο αυτόν έχει χτιστεί το μοναστήρι της Βαϊοφόρου, το μοναδικό στον κόσμο, όπου φυλάσσεται και η εικόνα της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα πάνω στην οποία είναι αποτυπωμένα όλα τα γεγονότα εκείνης της μέρας. Μία Ελληνίδα μοναχή υπάρχει εκεί και φυλάει το μοναστήρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: