30/6/16

Εις μνήμην Νικολάου Καρδάμα


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΙΑΟΥΛΗ 57 ΠΑΤΡΑ 26222


ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χρ.Εστίας Πατρών, αμέσως
μόλις πληροφορήθηκε της εις Κύριον εκδημίαν του Νικολάου
Καρδάμα, εκλεκτού μέλους του Συλλόγου μας, μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση.

Όλα τα μέλη του ΔΣ επεσήμαναν ότι ο αείμνηστος Νικόλαος Καρδάμας υπήρξε γνήσιος Χριστιανός, αληθινός άνθρωπος του Θεού.

Αποστρεφόταν την υποκρισία και εκτιμούσε βαθύτατα τους ανθρώπους που είναι συνεπείς στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως.

Όπου εργάσθηκε είτε ως ομαδάρχης είτε ως κυκλάρχης μελέτης Αγίας Γραφής:

Μετέδιδε την αλήθεια του Ευαγγελίου ως βίωμα, συμβούλευε διακριτικά και έθετε πάντοτε ως στόχο τη Βασιλεία του Θεού.

Από τους αγίους τον ενέπνεε ιδιαιτέρως ο Απ.Παύλος, για τον οποίο έλεγε ότι είναι Μαραθωνοδρόμος του Θεού, παράδειγμα άνθρωπου που δεν υπολόγιζε κόπους και θυσίας για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη.

Διάβαζε συστηματικά την Καινή Διαθήκη και, ενώ ήταν καταρτισμένος και πιστός διδάσκαλος της Αλήθειας, πάντοτε υπέβαλε απορίες για βαθύτερο και πλουσιότερο συμπνευματισμό.

Τον πνευματικό του πατέρα τον θεωρούσε ως το πιο έμπιστο πρόσωπο.

Έτρεχε κοντά του με σεβασμό και ευγνωμοσύνη και τον συμβουλευόταν για όλα τα θέματα, γιατί , όπως έλεγε , αν ο φυσικός πατέρας με έφερε στη γη, ο πνευματικός πατέρας με οδηγεί από τη γη στον ουρανό.

Όλοι μας έχουμε την εικόνα άνθρωπου προσευχόμενου συνδεδεμένου με τον Κύριο μας και τη μυστηριακή ζωή της εκκλησίας και τον καιρό της δοκιμασίας μεταγγίζοντας πίστη στο Θεό και αταλάντευτη.

Όσον αφορά στο θέμα της παιδείας, άσκησε το λειτούργημα του εκπαιδευτικού με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης.

Διέθετε – όσο λίγοι – σπάνια κατάρτιση στα μαθήματα της κλασικής φιλολογίας αλλά – το σπουδαιότερο- ακτινοβολούσε αρετή και καλοσύνη.

Εκδαπανήθηκε και οικοδόμησε – με την ενάρετη βιοτή του – αναρίθμητες γενεές συναδέλφων καθηγητών και μαθητών του Λυκείου.

Πόση ανάγκη έχει – αλήθεια- ο σύγχρονος κόσμος από τέτοιους αγίους ανθρώπους που φέρονται υπό του Αγίου Πνεύματος και αγωνίζονται με αυταπάρνηση να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού!


Είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος μας ο επιβλέπων επί τον ταπεινόν και ήσυχον και τρέμοντα τους λόγους του θα κοιτάξει τον αοίδιμον Νικόλαον Καρδάμαν εν χώρα ζώντων, εν σκηναίς δικαίων.

Για όλα αυτά το ΔΣ - μετά από εισήγηση του προέδρου -εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Το ΔΣ να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία
2. Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό ποσό στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα σε τοπικές εφημερίδες
4. Αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος να επιδοθεί στους οικείους του.


Πάτρα 26.6.2016

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: