30/4/16

Καλή ΑνάστασηΤί εἶναι αὐτό, ἀδελφοί φιλεόρτοι καί φιλόχριστοι; Τί εἶναι αὐτή ἡ μεγάλη λαμπροφορία; Τί εἶναι αὐτή ἡ τόση φωταγωγία καί χαρά; Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε τήν Ἐκκλησία νά ἀστράφτει τόσο πολύ; Τί εἶναι αὐτό πού λάμπρυνε τήν οἰκουμένη; Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε νά δημιουργηθεῖ τόσο μεγάλη χαρά καί εὐχαρίστηση;

Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί ὅλος ὁ κόσμος γέμισε ἀπό ἀγαλλίαση. Ἄνοιξε τόν Παράδεισο καί τόν ἔκανε προσιτό σέ ὅλους μας.

Ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι, ἐπειδή εὐφραίνονται γιά τή σωτηρία μας. Ὅλη ἡ κτίση ἑορτάζει μαζί μας γιατί ξημέρωσε ἡμέρα σωτήρια, ἔλαμψε πάλι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
(Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία, τόμος 18ος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: